Nutrifarma bouwt verder op het BBOW congres van november 2017 met twee “Functional Medicine  Practicioners” die graag hun praktijkervaring met jullie delen. We hebben Gabriël Devriendt uitgenodigd om een algemeen beeld te schetsen van het zelfgenezend vermogen. Voor je praktijk verwerf je inzichten vanuit het standpunt van de arts en die van de voedingsdeskundige, hoe die 2 kunnen samenwerken en mekaar kunnen aanvullen.

Gabriël Devriendt: “Er is een probleem met onze welvaartsziekten. Met de conventionele behandeling is er nog niemand genezen van diabetes, coronair lijden, hypetensie…

Het is duidelijk dat deze aanpak een effectieve behandeling is voor een aantal symptomen echter een oorzakelijke behandeling is het niet.

Symptomen zijn altijd een aanwijzing van een gestoorde homeostase. Het is belangrijk de homeostatische systemen te begrijpen en hun feedbacksystemen om zo de oorzaken te kunnen achterhalen. Meestal wordt er gesteld dat de oorzaken onbekend zijn, doch dit blijkt meestal onjuist te zijn.

Wij zijn blijkbaar vergeten dat mits de juiste ondersteuning het zelf genezend vermogen vanzelf gegenereerd wordt.  De hypothalamus speelt hierin een cruciale rol. Vele chronische ziekten zijn vaak beschermingsmechanismes om te kunnen overleven in een wereld van langzame vergiftiging door de vele synthetische stoffen. Het lichaam is in dan ook een auto poëtisch (zelfscheppend ) systeem met vele mogelijkheden.”

Christel Stevens start als voedingsdeskundige met basisherstel door middel van reinigen volgens het ritme van de natuur waardoor de vertering en de bloedsuikerspiegel in balans komen. Dit is essentieel opdat het lichaam nutriënten zou kunnen opnemen. De structuur van integrale nutritionele therapie, die zowel lichaam, brein als hart voedt, zorgt voor een actieve participatie van de patiënt / coachee.

Dr. Bert Lefevre sluit de dag af met functional medicine als holistisch en wetenschappelijk onderbouwd model om  de toenemende chronische aandoeningen te voorkomen en te behandelen, aan de basis én patiëntgericht. Dit model wordt gekenmerkt door een aantal paradigma shifts die zullen worden belicht. Dit alles wordt geïllustreerd door boeiende cases uit de praktijk.

Adres congres:

Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen

Programma

Gabriël Devriendt
klik hier voor meer informatie
Ing. Christel Stevens
klik hier voor meer informatie
Dr. Bert Lefevre
klik hier voor meer informatie