Dirk Van Overstraeten

  • Gezondheidsbegeleider volgens de kPNI
  • Docent orthomoleculaire voeding
  • Secretaris BBOW
  • Medisch afgevaardigde Bio-Life

Dertig jaar geleden begon Dirk uit noodzaak aan een zoektocht om zijn eigen gezondheid te verbeteren. Jarenlang volgde hij allerlei opleidingen zoals gezondheidstherapeut, Shiatsu, cranio-sacraal therapie, fasciatherapie, TCM, homeopathie, fytotherapie in binnen-en buitenland. In 2009 was hij de eerste Belg die in Nederland het diploma van orthomoleculair therapeut volgens de klinische psycho neuro immunologie behaalde.

Door deze opleiding is hij er vast van overtuigd dat voeding en beweging, sociale omgeving en woon- en werkomgeving van het allergrootste belang om een goede gezondheid te bekomen en in stand te houden.

Continue bijscholingen gebaseerd op recente wetenschappelijke onderzoeken vormen de basis voor deze uiteenzetting